lördag 3 september 2011

Oslättfors skapar utvecklingsplan

Idag påbörjade vi ett arbete med att skapa en loakl utvecklingsplan i Oslättfors. Vårt möte började kl 16.00 och trots att det är lördag kom 40 personer till samlingslokalen för att lyssna på Kenneth Nyberg från "Hela sverige ska leva" X-ing.

Många goda idéer lyftes upp och vi kom en bra bit på väg. Vi delades in i arbetsgrupper som nu ska jobba vidare med att skapa materialet.

Våra kärnfrågor blev bredband till byn, kollektivtrafik och bättre väg till och från Oslättfors. Vidare dök det också upp många intressanta idéer som också kommer att tas tillvara. Alla idéer dokumenteras.

Jag ska försöka skriva lite om utvecklingsarbetet här på min blogg som ett stöd för minnet när vi sedan "går i mål" och sitter i Sveriges "bästa by" och mår bättre än någonsin.

Inga kommentarer: